Bytomskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej
i Pomocy Psychologicznej

Centrum psychoterapii działa na terenie Bytomia i grupuje w swoich szeregach specjalistów: terapeutów, psychologów i pedagogów. W gabinecie pracujemy metodą terapii psychodynamicznej. Jest to terapia, która umożliwia skuteczny wgląd w nieświadome części naszej psychiki. Dzięki analizie jest możliwe dotarcie do treści, których sobie nie uświadamiamy, a które mają wpływ na nasze życie, rozwój i relacje. Terapia ta jest terapią indywidualną.

Nasza oferta adresowana jest do osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, do osób współuzależnionych oraz tych wszystkich, którzy „dobrze radzą” sobie w życiu zawodowym, ale czują, że ich życie nie wygląda tak, jakby tego pragnęli.

Oferujemy również kompleksową pomoc rodzinie, (terapia małżeńska) a także terapia dzieci, młodzieży. Ofertę kierujemy także do rodziców, których dzieci mają problem z nauką (metody diagnozowania problemów oraz rozszerzenia możliwości poznawczych dzieci). Proponujemy również różne grupy wsparcia (oferta szczegółowa przedstawiona jest na innych odnośnikach).

Masz Pytanie / Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami