Leszek Jaroszewski:  

To forma terapii, która opiera się na wzajemnej relacji i pracy terapeuty z Pacjentem. To szczególny rodzaj oddziaływania, który daje faktyczne rezultaty poprzez zmniejszenie napięcia, uspokojenie, likwidację negatywnych objawów emocjonalnych oraz poprawę nastroju i funkcjonowania w życiu. W wielu przypadkach jest jedyną formą skutecznej pomocy, dającą szansę na trwały efekt. Czasem wspomagana może być poprzez farmakoterapię, natomiast farmakoterapia nie jest w stanie zastąpić psychoterapii. 

Psychoterapia daje dużo więcej niż chwilową poprawę samopoczucia, umożliwia bowiem dotarcie do źródeł problemu, poznanie jego mechanizmów i podjęcie działań naprawczych. Jeżeli mówimy o pewnych negatywnych odczuciach i zaburzeniach emocjonalnych, takich jak depresja, przygnębienie, lęk, nerwice, nieśmiałość, fobie, zachowania kompulsywne, natręctwa, uzależnienia czy zaburzenia odżywiania, tak naprawdę mówimy o problemach tkwiących w naszej nieświadomości. Podobnie rzecz ma się z zaburzeniami osobowości, które ze względu na nasilenie objawów i ich względną trwałość, utrudniają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie (np. osobowość narcystyczna, borderline, zależna, masochistyczna)

Gdyby wystarczyło samodzielne uświadomienie sobie, co powinniśmy zrobić, jak zmienić sytuację aby poprawić swój stan, nie mielibyśmy problemów życiowych i emocjonalnych. 

Niestety, jak wiemy, to nie jest takie proste. Oczywiście do pewnych zmian trzeba dojrzeć a niektórzy mogą na to potrzebować nieco więcej czasu.

Dlatego aby dotrzeć do problemu, konieczna jest profesjonalna pomoc doświadczonego psychologa-psychoterapeuty, który pracuje pod stałą superwizją oraz nieustannie poszerza swoją wiedzę aby zapewnić swoim pacjentom profesjonalne wsparcie. 

Dodatkowo ważna jest także współpraca z lekarzem psychiatrą aby, jeśli zaistnieje potrzeba opanowania okresowego kryzysu (związanego np. z nasileniem stanów depresyjnych, lęku, bezsenności, dolegliwości somatycznych) pacjent zapewnioną miał dyskretną i kompleksową opiekę. 

Leszek Jaroszewski: Jest współczesną wersją psychoanalizy, wykorzystuje zdobycze psychiatrii, psychologii i neuropsychologii.  Pomaga zbadać rzeczywiste podłoże problemu, naszą nieświadomość, co daje szansę na oczekiwane rezultaty i faktyczną poprawę w naszym życiu, ponieważ to na poziomie emocji a nie racjonalności dokonać się może prawdziwa a więc trwała zmiana. 

Jeśli  wszystko co wiemy i znamy w teorii, potrafilibyśmy zastosować w praktyce, nie mielibyśmy potrzeby korzystania z pomocy specjalistów. Np. psychologa, doradcy zawodowego, pedagoga czy dietetyka. To z tego także powodu, nasze postanowienia dot. zmiany zachowania, zmiany naszych nawyków, nie przynoszą długotrwałych rezultatów.  Któż z nas tego nie doświadczył?

Psychoterapia psychodynamiczna uważana jest przez specjalistów za często jedyną skuteczną metodę terapii, także w poważniejszych zaburzeniach, ponieważ umożliwia dotarcie w głąb ludzkiej psychiki i poznanie prawdziwych źródeł postępowania i emocji jakie nam towarzyszą.

Warto wiedzieć, że terapia psychodynamiczna jest jednym z najbardziej wymagających nurtów w psychoterapii ponieważ poza intensywnym 4 letnim szkoleniem podstawowym,  które zarezerwowane jest dla osób z wyższym wyksztalceniem (mgr psychologii lub pokrewne)  terapeuta uczestniczy w wielu dodatkowych szkoleniach oraz stale i systematycznie poszerza wiedzę. Dla pacjentów ważne jest także to, że psychoterapeuta psychodynamiczny zobowiązany jest do odbycia dwuletniego, intensywnego procesu terapii własnej (tzw self-experience), co jest niezbędnym warunkiem kształtowania kompetencji psychoterapeuty i podstawą prawidłowego procesu leczenia. Bardzo istotna jest też regularna superwizja, która weryfikuje sposób pracy i zapewnia kontrolę prawidłowości procesu diagnostycznego. 

Leszek Jaroszewski: Nieświadomość jest to obszar naszej psychiki, z którego nie zdajemy sobie sprawy, jest w nas głęboko ukryty choć zawiera wiele treści z obszaru emocjonalnego, których nie pamiętamy a które nadal oddziałują. Te  treści mają determinujący wpływ na nasze życie, zachowanie, emocje, wybór partnera, życie zawodowe, relacje z innymi ludźmi a nawet na nasze zdrowie fizyczne i ogólne samopoczucie.

Samodzielnie nie dotrzemy do tych ukrytych obszarów więc tym bardziej, nie dokonamy ich zmiany. Paradoksalnie niezwykle analityczny umysł i wiedza o samym sobie, powoduje często nadmierną racjonalizację postępowania i jest naszym „mechanizmem obronnym” co  zdecydowanie tę zmianę utrudnia.

Leszek Jaroszewski: najważniejsze jest określenie problemu oraz dotarcie do pacjenta. Dlatego w terapii tak ważna jest relacja terapeuta – Pacjent. Aby relacja mogła zadziałać konieczna jest odpowiednia postawa i dojrzałość terapeuty a także doświadczenie, które umożliwia pracę w celu osiągnięcia satysfakcjonujących efektów. Ze strony Pacjenta natomiast bardzo ważna jest motywacja jaką się kieruje i gotowość na zmianę. Psychoterapia to proces wymagający zaangażowania i cierpliwości, ponieważ każda głęboka zmiana wymaga czasu.

Terapeuta prowadzi pacjenta tam, gdzie często pacjent sam boi się wejść a czasem nawet broni się przed tym, utrwalając nieświadomie negatywne wzorce odczuwania i postępowania. Zadaniem terapeuty jest oswojenie tego lęku, wspieranie  w podjęciu decyzji, w postawieniu kolejnego kroku, w nauce nowych zachowań np. asertywności, dbaniu o siebie czy zmianach w relacji z innymi osobami. Towarzyszy mu w nowej drodze. To trochę tak, jakby pomagał dziecku dorosnąć do innej, nowej roli, jakby przeprowadzał przez ciemność ku światłu.

Leszek Jaroszewski

Poczucie trwania w nieszczęśliwym związku czy problemy ze znalezieniem odpowiedniego partnera i dojmująca samotność są plagą naszych czasów. 

PROBLEMY W RELACJACH, SAMOTNOŚĆ

W życiu każdego człowieka najważniejsze są relacje z samym sobą i samoakceptacja, która z kolei jest podstawą do satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz budowania trwałych, szczęśliwych związków. Stąd bardzo często do gabinetu zgłaszają się osoby  doświadczające takich właśnie trudności życiowych. 

W pracy z pacjentami, których dotykają powyższe problemy, szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest analiza „nieuświadomionej matrycy”, którą posiada każdy z nas, a która tworzy się we wczesnym dzieciństwie i to ona warunkuje często nasze decyzje, m.in. wybór takich a nie innych partnerów życiowych. Proces analityczny ma zbadać tę tak delikatną, trudną do uchwycenia sferę. Póki nie dotrzemy do tego ukrytego wzorca „wiązania”, nie zdołamy go zmienić,  co skutkować będzie ciągłym powtarzaniem schematu i wiązaniem się z niewłaściwymi partnerami, bądź całkowitą rezygnacją z poszukiwania bliskiej osoby a w konsekwencji dokuczliwą samotnością. Te problemy ulegają nawarstwieniu,  co z czasem przerodzić może się w depresję, nerwicę, lęki i inne poważne zaburzenia emocjonalne. 

Niestety jest to bardzo częsty problem, dotykający także osoby, które z pozoru doskonale radzą sobie w życiu i osiągają sukcesy np. na polu zawodowym. 

TOKSYCZNE ZWIĄZKI

Do gabinetu zgłaszają się także często osoby, które funkcjonują w toksycznym związku, nierzadko ich intencją jest ratowanie relacji lub oczekiwanie na pomoc w modyfikacji swojego zachowania w nadziei na zmianę postawy partnera. Tu praca również polega na analizie „matrycy wiązania”, pracy nad asertywnością i poczuciem własnej wartości. Problem ten zwykle dotyka osób współuzależnionych w szerokim ujęciu tego słowa, bowiem współuzależnienie nie jest zarezerwowane jedynie dla relacji z osobą uzależnioną.

Coraz więcej osób odczuwa także problemy związane ze sferą seksualną, niedopasowaniem, osłabieniem popędu czy wręcz oziębłością. Jest to również bardzo ważny obszar naszego życia i nie należy go bagatelizować.

TERAPIA PAR

Częstym problemem jest także poczucie, że związek w którym jesteśmy, nie daje nam satysfakcji, że partner nie jest już dla nas tak atrakcyjny jak kiedyś, że my sami w tym związku czujemy się niedopasowani. To dlatego wiele par zmaga się z kryzysami, które stawiają pod znakiem zapytania wszystko to, co do tej pory było wspólnie. Kryzysy, także w związku, są wpisane w nasze życie i mogą być niezwykle rozwojowe, jednak najważniejsze jest aby starać się je przezwyciężać i realnie spojrzeć na problem a także naprawić wzajemną komunikację, która jest podstawą każdego związku. Terapia par jest więc odpowiedzią na potrzebę wsparcia, która pojawić może się w każdej relacji partnerskiej i na każdym jej etapie.

STANY DEPRSYJNE

Depresja to choroba, która ma wiele postaci i przyczyn, dlatego leczenie jest różnorodne i wielopłaszczyznowe a rozpocząć je należy od prawidłowej diagnozy. Objawami depresji są smutek, brak radości życia, nieumiejętność odczuwania pozytywnych emocji i przyjemności, zaburzenia snu (bezsenność albo przeciwnie nadmierna potrzeba snu), brak energii utrudniający pracę, a czasem uniemożliwiający nawet wykonywanie zwykłych, codziennych czynności, poczucie braku nadziei i perspektywy oraz bardzo częste, towarzyszące depresji, dolegliwości somatyczne. Czasem objawy depresji są mniej widoczne ale za to długotrwałe i sprawiają, że człowiek nie jest w stanie odczuwać radości i czerpać w pełni przyjemności z życia. Co można określić jako „przewlekły smutek”, co często nie jest wprost definiowany jako depresja. Dlatego wiele osób bagatelizuje ten problem i stara się samodzielnie go rozwiązać, co tylko przedłuża niepotrzebnie cierpienie.
W depresji ważne jest kompleksowe oddziaływanie zarówno terapeutyczne jak i wspomaganie farmakologiczne, czyli konsultacja psychiatryczna. Dlatego osobą pomocną w określaniu postaci depresji z jaką mamy do czynienia, może być tylko doświadczony psycholog –psychoterapeuta, który w razie potrzeby skieruje nas do lekarza psychiatry. Osobą pierwszego kontaktu może być także psychiatra, jednak nad źródłem depresji pracować powinniśmy podczas psychoterapii. 

NISKIE POCZUCIE WARTOŚCI

To jeden z najpoważniejszych, choć wciąż niedocenianych problemów z jakimi przychodzi się nam zmierzyć. Tymczasem osoby te przeżywają wiele problemów, bywają samotne, odczuwają problemy w relacjach i swobodnych kontaktach z innymi, wiążą się z niewłaściwymi partnerami, nie potrafią ochronić siebie, żyją dla innych, są łatwym obiektem ataku i wykorzystywania.  Często doświadczają poczucia braku komunikacji z otoczeniem, braku spontaniczności, nadmiernej kontroli, braku radością życia. Mają kłopot z wykorzystywaniem swoich zasobów i rozwojem swoich kompetencji. Częstym objawem będzie depresja, stany lekowe, wycofanie z życia ale także konflikty z otoczeniem.  Przerwać ten zamknięty krąg może właśnie psychoterapia. 

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Anoreksja  to poważna choroba, charakteryzująca się umyślną utratą masy ciała, która jest indukowana i utrwalana przez pacjenta. Pierwsze objawy zwykle pozostają niezauważone przez otoczenie. Przyczyny anoreksji  zawsze są bardzo złożone i głęboko zakorzenione. Leczenie wymaga więc intensywnej pomocy doświadczonego psychoterapeuty oraz współdziałania z lekarzem psychiatrą, dietetykiem oraz pracy z rodziną.

Często proces chorobowy jest wyzwalany w wyniku silnych przeżyć emocjonalnych, jak: śmierć w rodzinierozwód rodziców, zmiana szkoły.  Anoreksję bezwzględnie należy leczyć, to bardzo podstępna a czasem nawet śmiertelna choroba. 

Bulimia

Bulimię charakteryzują napady niekontrolowanego objadania się, po których chora prowokuje wymioty lub stosuje środki przeczyszczające. Przyczyny bulimii mają podłoże psychiczne, a wiążą się zazwyczaj z zaburzeniem postrzegania samej siebie i swojego ciała a czasem mają także związek z zaburzeniami osobowości. Dlatego podstawową metodą leczenia a więc dająca najlepsze efekty, jest psychoterapia długoterminowa.

Kobiety Dojrzałe a zaburzenia odżywiania 

Anoreksja i bulimia to nie tylko choroby nastolatek,  ponieważ wyraźnie rośnie częstość ich występowania u kobiet powyżej 40 roku życia. Przyczyn wzrostu zachorowań w  dojrzałym wieku upatruje się w wielu źródłach. W obecnych czasach, dorosłe kobiety, wychowywane były w przekonaniu, że kobieta zawsze musi być atrakcyjna. Rosnące wymagania względem kobiet po 40. roku życia, przedłużanie aktywności zawodowej, często w połączeniu z rosnącą liczbą rozwodów, stwarzają warunki do wytwarzenia się przymusu ciągłego dbania o swoje ciało i atrakcyjność fizyczną. Często jest to także sposób na ucieczkę od rzeczywistych problemów.

FOBIE i LĘKI

Skąd się biorą ? Teorii na ten temat jest wiele jednak wydaje się iż jest to w największej mierze zachowanie nieświadomie wyuczone. Wiele eksperymentów wykazało, że reakcje lękowe stosunkowo łatwo wywołać, jeśli bodziec zupełnie dla nas obojętny zostanie w naszej nieświadomości powiązany z traumatycznymi przeżyciami, trudnymi, negatywnymi emocjami  oraz doświadczeniami. Tylko dotarcie do źródeł i ich „przepracowanie” może skutkować poprawą funkcjonowania i przywróceniem właściwych proporcji zagrożeniom i odpowiednim na nie reakcjom.

POCZUCIE BEZSENSU I BEZWARTOŚCIOWOWŚCI ŻYCIA

Jest to składowa depresji dlatego objawów takich nie należy lekceważyć, stanowić mogą pierwsze niepokojące sygnały pojawiającego się, głębszego problemu. Oczywiście chwilowe pogorszenie nastroju i zastanawianie się nad sensem naszego życia jest naturalnym a nawet pożądanym stanem, pod warunkiem jednak, że sami w krótkim czasie, możemy sobie z tym poradzić i  że nie przybierze to przewlekłego, pogłębiającego się charakteru.

Terapia to bardzo odkrywczy i twórczy proces. Doświadczony terapeuta zapewni nam poczucie bezpieczeństwa i dyskrecję, która sprzyja rozmowie i ujawnieniu emocji.

Pierwsze spotkanie to jeszcze nie terapia, to konsultacja psychologiczna, gdzie wspólnie, Pacjent i terapeuta ustalają czy potrzeba jest terapia, czy może wystarczy kilka spotkań aby poradzić sobie z odczuwanym problemem. 

Wizytę w gabinecie zwykle poprzedza długa analiza i poszukiwanie informacji a także rozważanie, czy rzeczywiście zgłosić się do specjalisty. Dlatego często pacjenci odraczają ten moment, bagatelizując swoje dolegliwości. 

Prowadzi to zwykle tylko do nabrzmiewania problemu, który sam się nie rozwiąże. Bardzo często na skutek negatywnych przeżyć pogarsza się nasze samopoczucie zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej. Pojawia się depresja, lęki, kłopoty z opanowaniem emocji, bezsenność, zaburzenia odżywiania. Otoczenie często nie wykazuje zrozumienia dla tych reakcji, wywiera dodatkową presję, co tylko komplikuje naszą sytuację. 

Dlatego decyzji o wizycie w gabinecie psychoterapeutycznym nie powinniśmy odkładać. To, co negatywne, niestety z czasem nabiera mocy i przekształca się w  poważny problem psychiczny o czym świadczy to, że do gabinetów terapeutycznych trafiają także pacjenci, którzy z żalem mówią o tym, że kilka albo nawet kilkanaście lat wcześniej rozważali możliwość zwrócenia się po pomoc, w doświadczanych trudnościach a jednak wycofali się w ostatniej chwili..

Zdarza się także, że pacjent podejmuje terapię i po uzyskaniu pierwszych sygnałów poprawy samopoczucia uznaje, że osiągnął oczekiwany rezultat. Albo też, po pewnym czasie wycofuje się z procesu terapeutycznego pod pretekstem braku efektów terapii. W rzeczywistości warto mieć świadomość, że terapia obejmuje także proces, w którym nasza psychika broni się (niejako instynktownie) przed wydobyciem nieświadomych  treści, uruchamiając szereg mechanizmów obronnych. 

U pacjenta przejawia się to w nadmiernej racjonalizacji lub np. chęci ucieczki z terapii. Mechanizmy te (zwane w terapii oporem) mają jeden cel: nie wydobyć ważnych treści na zewnątrz. Tym czasem ich pojawienie się oznacza ważny moment w procesie terapeutycznym, który powinien zostać dokładnie omówiony i przeanalizowany ponieważ można przypuszczać, że to, co naprawdę istotne dla zmiany jest już blisko, tuż pod powierzchnią ..... :) Uważam, że proces analizy jest piękną i bardzo ciekawą przygodą docierania w głąb własnej osobowości. 

Leszek Jaroszewski: Arché – (z jęz. grec.) w filozofii - istota rzeczy,  pierwotna zasada kierująca światem 

Moim pierwszym kierunkiem studiów była filozofia, ze szczególnym  uwzględnieniem antropologii oraz ewolucji. Zainteresowanie duchową stroną natury ludzkiej okazało się z czasem, wstępem do psychologii, która pochłonęła mnie bez reszty i ciągle fascynuje, skłaniając do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności. 

Analiza ludzkiego zachowania prowadzi do odkrywania właśnie istoty rzeczy (Arché) a więc przyczyn, co umożliwia prawdziwą zmianę. „Zmiana jest możliwa” -  to moje zawodowe motto.

Spotkanie z Pacjentem trwa 50 min, poniżej podajemy ceny 

Psychoterapia indywidualna, 50 min – 80 pln

Poradnictwo psychologiczne, 50 min – 80 pln

Psychoterapia par 50 min – 140 pln

Doradztwo zawodowe / sesja coach’ingowa 1,5 h - 160 pln

Psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy – ich  wykształcenie oraz kompetencje znacznie się od siebie różnią. Do kogo więc się zgłosić, szukając pomocy?

 

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba, która po studiach magisterskich, dodatkowo ukończyła specjalistyczne, podyplomowe 4 - letnie studia terapeutyczne (teoretyczne i praktyczne) zakończone egzaminem i potwierdzone wydaniem dyplomu, jednej ze Szkół Psychoterapii, rekomendowanych np. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej czy Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Psychoterapeuta jest jedyną osobą, która ma uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. Udziela także konsultacji psychologicznych. Nie ma natomiast uprawnień do przeprowadzania testów psychologicznych, chyba, że jednocześnie jest psychologiem. 

Psycholog

Psychologiem jest osoba, która uzyskała dyplom magistra psychologii. Psycholog nie prowadzi psychoterapii, chyba że dodatkowo posiada tytuł Psychoterapeuty (czyli po studiach mgr ukończył całościowe, 4-letnie studia z zakresu psychoterapii i uzyskał dyplom Psychoterapeuty) 

Psycholog jest uprawniony do przeprowadzania testów psychologicznych, diagnozowania i opiniowania, wstępnego poradnictwa oraz prowadzenia psychoedukacji. Nie jest uprawniony do prowadzenie leczenia poprzez psychoterapię. Dlatego rzetelny psycholog po kliku spotkaniach kieruje pacjenta do odpowiedniego, w zależności od  zdiagnozowanego problemu, Psychoterapeuty lub do Psychiatry w celu podjęcia leczenia. Ukończenie wyłącznie magisterskich lub podyplomowych studiów w zakresie psychologii, a także różnego rodzaju szkoleń czy kursów, nie daje prawa do posługiwania się tytułem psychologa ani tytułem psychoterapeuty.

Psychiatra

Psychiatra to lekarz medycyny, posiadający specjalizację z psychiatrii. Jest uprawniony do prowadzenia farmakoterapii, wypisywania recept, wystawiania zwolnień 
i skierowań do szpitala. Podobnie jak psycholog, jeśli nie ukończył dodatkowo szkoły psychoterapeutycznej, nie prowadzi psychoterapii.  

 

W Gabinecie Arche masz pewność, że terapia prowadzona jest tylko przez doświadczonych specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. 

 

Podsumowanie kwalifikacji psychologicznych naszego ZESPOŁU:

 

mgr Leszek Jaroszewski: Psycholog o spec Psychologia Kliniczna i Osobowości, Dyplomowany Psychoterapeuta, Terapeuta Par, Psycholog Zarządzania. 

 

mgr Małgorzata Madeja - Bombała:. Psycholog o spec. Psychologia Kliniczna, Dyplomowany Psychoterapeuta, Prawnik. 

 

mgr Marzena Barylska: Psycholog o spec. Psychologia Kliniczna i Osobowości,  Terapeuta par - w trakcie szkolenia, Psycholog Zarządzania.  W trakcie studiów podyplomowych: kier.  Seksuologia Kliniczna. 

 

lek. med. Elżbieta Smętek (psychiatra), dr. Ewa Leśniak (psychiatra , neurolog) 

Leszek Jaroszewski: Psycholog o spec Psychologia Kliniczna i Osobowości, Psychoterapeuta, Terapeuta Par, Psycholog Zarządzania

Małgorzata Madeja - Bombała: Psycholog o spec. Psychologia Kliniczna, Psychoterapeuta, Prawnik

Marzena Barylska: Psycholog o spec. Psychologia Kliniczna i Osobowości,  Terapeuta par - w trakcie szkolenia, Psycholog Zarządzania.  W trakcie studiów podyplomowych: kier.  Seksuologia Kliniczna 

Elżbieta Smętek, Ewa Leśniak – Lekarze psychiatrzy